tennis en padel @TCK, méér dan sporten alleen !!   Ontdek het hier ...

Tussenkomsten lidgeld

Nieuw: vooringevulde ziekenfondsformulieren op je spelersdashboard (terugbetaling deel lidgeld)

Tennisclub Koksijde biedt een extra service voor haar leden.  Van zodra je clubabonnement verwerkt en betaald is, zal je op je spelersdashboard op www.tennisvlaanderen.be het document voor de mutualiteit (gedeeltelijke terugbetaling sportlidgeld) terugvinden (attest mutualiteit onder de rubriek "clubabonnement").
Klik op "bekijk attest".  Dit is volledig vooringevuld en kun je nu afdrukken.  Geef dit af aan je mutualiteit, de mu
tualiteiten lieten ons weten dat ze dit document aanvaarden, ook al ziet het er anders uit dan hun standaardformulieren.

 

Fiscale aftrek sportkampen !

Ouders kunnen van een fiscale aftrek genieten als hun kinderen deelnemen aan sportkampen. Voor meer info over de fiscale aftrekbaarheid verwijzen wij naar volgende documenten :
- toelichting vanwege Bloso omtrent de fiscale aftrekbaarheid van sportactiviteiten;
- het attest dat je nodig hebt. (Vak II moet door de organiserende club te worden ingevuld en dient op naam te staan van diegene die voor de opvang heeft betaald.)
Het ingevulde attest mailen naar de secretaris, dit attest wordt ondertekend teruggemaild.
 

Tussenkomsten via Sociaal Huis

Ook het Sociaal Huis van de gemeente Koksijde kan onder bepaalde voorwaarden tussenkomen in het lidgeld, tot zelfs 90%.
Kijk hier om te zien of je voldoet aan de voorwaarden.