tennis en padel @TCK, méér dan sporten alleen !!   Ontdek het hier ...

Sportongevallenverzekering

Vul bij een sportongeval het aangifteformulier in, samen met het geneeskundig getuigschrift.  Noteer aub je federatienummer en je mailadres op het formulier.  Bezorg dit zo snel mogelijk aan de secretaris van de club.  Het sportongeval wordt dan digitaal geregistreerd bij Ethias en ontvangt u een dossiernummer.

aangifteformulier lichamelijke sportongevallen

volledige polis sportongevallen

Sterk uitgebreide verzekeringspolis voor alle leden

Alle leden van TC KOKSIJDE zijn dankzij Tennis Vlaanderen verzekerd bij Ethias.  Deze unieke verzekeringspolis is uiteraard helemaal afgestemd op de specifieke noden van tennisspelers.  En sinds 1 januari 2017 werd de sportverzekering nog versterkt.  Verschillende waarborgen zijn opgetrokken tot het hoogste niveau in Vlaanderen en enkele interessante nieuwe dekkingen zijn toegevoegd.  Zo kunnen jullie zorgeloos genieten van jullie sportmomenten.

Wat is er nieuw binnen de verzekeringspolis?

  • Een echte primeur binnen de sportverzekeringswereld: terugbetaling van een gedeelte van het lidgeld (70€) bij langdurige gedwongen tennisongeschiktheid.  (Voorwaarden: ongeval voor 1 juli en minimum 3 maanden ongeschiktheid).
  • Wie naast het tennisveld aan de conditie werkt en gaat joggen, wandelen, zwemmen of fitnessen buiten clubverband, is met deze polis nu ook tijdens die activiteiten gedekt voor lichamelijke ongevallen.
  • Ook nieuw is de dekking voor brilschade tot 500€ (mits deze schade gepaard gaat met een lichamelijk letsel).
  • De kosten voor kiné met ziekenhuisopname zijn vanaf nu gedekt tot 100% van het RIZIV-tarief.  Bij kiné zonder ziekenhuisopname betaalt de verzekering tot 250€ terug.
  • De terugbetaling van niet in de RIZIV-nomenclatuur opgenomen medische kosten bij lichamelijke ongevallen werd opgetrokken tot 875€ en uitgebreid naar alle kosten (in plaats van enkel gips- en apotheekkosten).
  • Voor tandprotheses krijg je dankzij de nieuwe polis nu tot 2000€ per ongeval of 500€ per tand terug.

Deze versterkte verzekering geldt voor alle leden van Tennis Vlaanderen sinds 1 januari 2017.  De eerdere waarborgen uit de polis blijven uiteraard van kracht.