tennis en padel @TCK, méér dan sporten alleen !!   Ontdek het hier ...

Winterverhuring tennis VAST UUR

Winterperiode

De winterverhuring met een vast winteruur loopt van maandag 10 oktober 2022 tot en met zondag 2 april 2023 = 22 speelbeurten in de week en 21 speelbeurten in het weekend.
Niet inbegrepen:
- 2 weken kerstverlof (van zaterdag 24 december tem zondag 8 januari) (Kersttornooi)
- 1 week krokusverlof (van maandag 20 februari tem zondag 26 februari) (Krokustornooi)

Procedure vastleggen indoorvelden winter 2022-2023

Stap 1:  Reservatie van de indoor tennisterreinen voor de activiteiten van TCK en van de tennisschool.

Stap 2:  Bepalen van de vrijgekomen vaste winteruren voor 2022.

 • De vaste winteruren van 2021 worden geschrapt van die spelers die op 1 augustus 2022 het jaarabonnement (nog) niet betaald hebben.
 • Het vast winteruur van 2021 wordt eveneens geschrapt als het terrein meer dan 3 keer onbespeeld gebleven is.

TCK-leden die hun vast winteruur wensen te behouden kunnen dit nu aanvragen in Stap 3.

Stap 3: Aanvraag vast winteruur door TCK-leden.
Deze stap start vanaf 1 augustus en loopt tot 31 augustus, en geldt voor TCK-leden die het jaarabonnement 2022 betaald hebben.
Het saldo aan indoorterreinen wordt als volgt toegekend:

 • als eerste worden de aanvragen verwerkt met behoud van het vast winteruur van vorig jaar
 • daarna worden de aanvragen verwerkt voor een ander vast winteruur én de nieuwe aanvragen

Stap 4:  Aanvraag vast winteruur door niet-TCK-leden.
Deze stap start vanaf 1 september.

Stap 5:  Het resterende saldo aan indoorterreinen wordt ter beschikking gesteld voor losse verhuring.

Openingsuren, dal- en piekuren

 • De indoorterreinen kunnen gehuurd worden vanaf 9u in de week en vanaf 9u30 in het weekend, tem 21u30 (spelen tot 23u).
 • WEEKDAG (van maandag tot vrijdag):
  - DALUUR: reserveren om 9u tot 11u (spelen tot 12u) en om 14u30 tot 16u30 (spelen tot 17u30);
  - MIDDAGUUR: reserveren om 12u (spelen tot 13u30) en om 13u30 (spelen tot 14u30);
  - PIEKUUR: reserveren van 17u30 tot 21u30 (spelen tot 23u).
 • WEEKEND (zaterdag en zondag):
  - DALUUR op zaterdag: reserveren van 13u30 tot 21u30 (spelen tot 23u);
  - DALUUR op zondag: reserveren van 13u30 tot 15u30 (spelen tot 16u30);
  - PIEKUUR: reserveren van 9u30 tot 12u30 (spelen tot 13u30).

Tarieven vast uur

Weekdagen (= 22 speelbeurten)

 • middaguur: 265 EUR
 • daluur = 330 EUR
 • piekuur = 400 EUR
 • piekuur om 21u30 = 485 EUR

Weekend (= 21 speelbeurten)

 • daluur = 315 EUR
 • piekuur = 380 EUR
 • piekuur om 21u30 = 465 EUR

Aanvraagformulier VAST UUR winter 2022-2023

Gegevens aanvrager

Keuze dag en uur

zelfde dag en uur als vorig jaar*

Medespeler(s)

en betaalt hiervoor

Een vast uur kan pas definitief toegekend worden nadat het binnen de 4 kalenderdagen volgend op de datum van ontvangst van de aanvraag per storting op BE88 0016 9881 3641 betaald wordt.