tennis en padel @TCK, méér dan sporten alleen !!   Ontdek het hier ...

Winterverhuring tennis VAST UUR

Ook hier laten de coronamaatregelen niet toe om nog indoor tennis te spelen.  Daarom heeft het bestuur van TCK beslist om de vaste winteruren van 2020-2021 één op één door te schuiven naar de winter 2021-2022.  De reeds gebruikte winteruren worden niet aangerekend.
De winterperiode 2021-2022 telt eveneens 22 weken.  Ze vangt aan op vrijdag 1 oktober 2021 en eindigt op zondag 27 maart 2022.
De vaste winteruren worden één op één overgezet, dit betekent dat iedereen zijn dag en uur behoudt.
Vanaf 1 juli (tot 15 augustus) kan een groep aangeven dat zij afzien van het gereserveerd vast winteruur.  Dit vast winteruur wordt dan geschrapt, het bedrag wordt teruggestort en het vrijgekomen uur wordt vrijgegeven onder de TCK-leden.

Winterperiode

De winterverhuring loopt van maandag 5 oktober 2020 tot en met zondag 28 maart 2021 = 22 (!) weken (en geen 23 zoals de vorige jaren).
Niet inbegrepen:
- 1 week eindronde masters enkel (van maandag 28 september tem zondag 4 oktober)
- 2 weken kerstverlof (van maandag 21 december tem zondag 3 januari) (Kersttornooi)
- 1 week krokusverlof (van maandag 15 februari tem zondag 21 februari) (Krokustornooi)

Procedure vastleggen indoorvelden winter 2020-2021

Stap 1:  Reservatie van de indoor tennisterreinen voor de activiteiten van TCK en van de tennisschool.

Stap 2:  Bepalen van de vrijgekomen vaste winteruren voor 2020.

 • De vaste winteruren van 2019 worden geschrapt van die spelers die op 1 augustus 2020 het jaarabonnement (nog) niet betaald hebben.
 • Het vast winteruur van 2019 wordt eveneens geschrapt als het terrein meer dan 3 keer onbespeeld gebleven is.

TCK-leden die hun vast winteruur wensen te behouden kunnen dit nu aanvragen in Stap 3.

Stap 3: Aanvraag vast winteruur door TCK-leden.
Deze stap start vanaf 1 augustus en loopt tot 31 augustus, en geldt voor TCK-leden die het jaarabonnement 2020 betaald hebben.
Het saldo aan indoorterreinen wordt als volgt toegekend:

 • als eerste worden de aanvragen verwerkt met behoud van het vast winteruur van vorig jaar
 • daarna worden de aanvragen verwerkt voor een ander vast winteruur én de nieuwe aanvragen

Stap 4:  Aanvraag vast winteruur door niet-TCK-leden.
Deze stap start vanaf 1 september.

Stap 5:  Het resterende saldo aan indoorterreinen wordt ter beschikking gesteld voor losse verhuring.

Openingsuren, dal- en piekuren

 • De indoorterreinen kunnen gehuurd worden vanaf 9u30 tem 21u30 (spelen tot 23u).
 • WEEKDAG (van maandag tot vrijdag):
  - DALUUR: reserveren om 10u en 11u en om 14u30 tot 16u30 (spelen tot 17u30);
  - MIDDAGUUR: reserveren om 12u (spelen tot 13u30) en om 13u30 (spelen tot 14u30);
  - PIEKUUR: reserveren van 17u30 tot 21u30 (spelen tot 23u).
 • WEEKEND (zaterdag en zondag):
  - DALUUR op zaterdag: reserveren van 13u30 tot 21u30 (spelen tot 23u);
  - DALUUR op zondag: reserveren van 13u30 tot 15u30 (spelen tot 16u30);
  - PIEKUUR: reserveren van 9u30 tot 12u30 (spelen tot 13u30).

Tarieven vast uur

 • middaguur in de week: 265 EUR
 • daluur = 330 EUR
 • piekuur = 400 EUR
 • piekuur om 21u30 = 485 EUR