tennis en padel @TCK, méér dan sporten alleen !!   Ontdek het hier ...

Padel, het spelletje

Padel is de snelstgroeiende slagsport in Europa.  De sport heeft zijn oorsprong in Zuid-Amerika en in Spanje is de padelsport populairder dan de tennissport.  Ook Tennis & Padelclub Koksijde doet mee aan de integratie van de padelsport, in nauwe samenwerking met de tennisfederatie Tennis Vlaanderen.

Padel is een racketsport met kenmerken uit tennis en squash.  Het is een terugslagspel dat zowel enkel als dubbel kan gespeeld worden.  In Tennis & Padelclub Koksijde zijn 3 dubbel padelterreinen voorzien.  Het padelterrein is omringd door glazen panelen en metalen rasters.  De bal blijft in het spel na contact met de wanden.  Dit zorgt voor langere rally's en levert zo veel spelplezier op.  Strategie is belangrijker dan kracht!

Padel wordt gespeeld met een kunststof racket en een bal die sterk lijkt op een tennisbal.
De puntentelling is identiek aan deze van tennis.  Padel is toegankelijk voor alle leeftijden en is erg aantrekkelijk door zijn sociaal karakter.  Het is gemakkelijk aan te leren.

De basistechnieken zijn gemakkelijk aan te leren door jong en oud, ongeacht hun sportief niveau.
Padel is eerder een tactisch spel.  De ideale sport om te spelen met vrienden, familie en collega's.
Veel leute gagarandeerd !

Spelregels

 

 • Bij padel moet de bal over het net op de speelhelft van de tegenspelers gespeeld worden.
 • De bal moet eerst botsen op de grond voor hij één van de wanden raakt.
 • Het doel is om de tegenspelers te beletten de bal terug te slaan.
 • Spelers mogen de bal onmiddellijk met volley spelen of na de bots spelen.
 • Na de bots mag de bal eerst om het even welke wand raken alvorens hij wordt teruggespeeld.
 • De speler mag ook met behulp van de glazen wand (niet de metalen structuur) de bal terugspelen naar de andere speelhelft.

De opslag

 

 • De opslag gebeurt altijd onderhands nadat men de bal één keer laat botsen achter de servicelijn.
 • De bal moet steeds lager dan heuphoogte geraakt worden.
 • De bal moet zoals bij tennis steeds diagonaal gespeeld worden.
 • De serveerder moet met één voet op de grond blijven staan.  Die voet mag hierbij de servicelijn niet overschrijden of raken.
 • De bal moet landen in het servicevak van de tegenspelers en mag daarna de metalen structuur niet raken, het glas wel.
 • Net zoals bij tennis krijgt men twee pogingen.  Als de bal bij een opslag het net raakt en daarna in het servicevak van de tegenspelers landt, geldt dit niet als een poging, maar wordt de opslag opnieuw gespeeld.
 • De ontvanger mag kiezen of hij de bal terugspeelt voor of nadat deze eventueel de zij- of achterwand raakt.
 • De return mag niet bovenhands gespeeld worden.
 • Na de opslag zijn de lijnen van geen belang meer.

Puntentelling

 

De puntentelling is identiek als bij tennis.
Er is puntenverlies als:

 • de bal 2 keer kaatst aan de eigen kant
 • de bal jezelf of je medespeler raakt
 • de bal eerst het metalen raster raakt vooraleer over het net te gaan of de grond te raken aan de overzijde

Als de bal via het speelveld over de wanden wordt geslagen is het normaal gezien een punt.

Een filmpje om te leren padel spelen!!

Wie doet het hen na?