tennis en padel @TCK, méér dan sporten alleen !!   Ontdek het hier ...

Huishoudelijk reglement

Tennis & Padelclub Koksijde beschikt over 7 buitenvelden (gravel), 4 binnenvelden (Courtsol Pro) en 3 dubbel padelterreinen.  Daarnaast is er een kleedkamer voor girls en eentje voor boys, en 2 kleedkamers met 4 douches respectievelijk voor dames en voor heren.  Op het verdiep, dat toegankelijk is met een lift, situeert zich de gezellige bar, het secretariaat, een vergaderzaal en een pooltafel.

Code van goed gedrag in onze sportclub.

art.1   Iedere speler is verondersteld het reglement te kennen en stipt na te leven.

art.2   Tennisschoenen aangepast aan de ondergrond.

 • Op de outdoorterreinen tennis worden TENNISschoenen gebruikt die geen putten maken.
 • Op de padelterreinen wordt gepast sportschoeisel gebruikt.
 • Op de indoorterreinen worden propere TENNISschoenen gebruikt die geen zwarte lijnen nalaten op de tennisvloer.  Dus geen loopschoenen of andere sportschoenen gebruiken.  Loopschoenen bevatten carbon in de zool, welke zwarte lijnen nalaat op de sportvloer.  Daar zal streng op worden toegezien.  Nooit zal toegestaan worden dat met gravel besmeurde tennisschoenen gebruikt worden in de zaal.  Er worden aangeraden een tweede paar tennisschoenen aan te schaffen voor binnen.
 • De leden van de RvB, de baruitbater of de door de RvB aangestelde personen zijn gemachtigd de zaalsportschoenen te controleren en de overtreders de toegang tot de sportvloer te verbieden.  Dit kan ook wanneer de trainingen of wedstrijden reeds bezig zijn.

art.3   Beëindigen van het spel en betreden terrein

 • De spelers staken stipt het spel op het voorziene einduur.
 • De spelers van het volgende speelmoment betreden pas het terrein op het voorziene startuur, niet vroeger.
 • Indoor: de spelers van het volgende speelmoment wachten in de gang (niet op het indoorterrein) alvorens het indoorterrein te betreden op het voorziene startuur.

art.4   Geen drank noch kauwgom in de zaal.

 • Alle drankverbruik geschiedt in de cafetaria.  Enkel water uit plastiek flessen wordt toegestaan in de tenniszaal.
 • Kauwgom wordt niet toegestaan in de zaal.  Vóór het betreden van de zaal wordt de kauwgom in de vuilnisbak geworpen.

art.5   Netheid en schade aan de infrastructuur

 • De tennishal en alle daarbij horende lokalen dienen rein gehouden te worden.  Papier en afval moet in de daartoe bestemde afvalbakjes gedeponeerd worden.
 • Het is verboden om de cafetaria te betreden met met gravel besmeurde schoenen.  Een paar propere schoenen is de boodschap (of schoenen uitdoen)!
 • Het is verboden te roken in het volledige tenniscomplex.
 • Dieren worden niet toegelaten in het tenniscomplex.
 • Gebruikers van de sportvelden, kleedkamers en sanitair zijn verantwoordelijk voor elke schade die door henzelf werd veroorzaakt.  De gebruikers moeten elke schade onmiddellijk melden aan de baruitbater of iemand van de RvB.  De schade zal door de club hersteld worden en de kosten zullen aangerekend worden aan de gebruiker.

art.6 Correct gebruik reserveringsmodule

 • De reserveringsmodule is toegankelijk voor TCK-leden én voor gastspelers, volgens welbepaalde afspraken.  Die kun je hier nalezen (tennis - padel).
 • Misbruiken hierop zullen gesanctioneerd worden.
  Misbruiken zijn:
  - een niet-TCK-lid speelt onder de naam van een TCK-lid
  - een dubbel met slechts 2 namen in de reservatie (er zijn 4 namen vereist)
  - spelen zonder te reserveren.
 • Misbruiken worden bestraft met volgende sancties, gericht aan het TCK-lid dat als eerste op het reservatieblad staat:
  - 1ste vaststelling: overmaken van een schriftelijke verwittiging en rechtzetting van de inbreuk
  - 2de vaststelling: toekennen van een boete van 20€ (wordt in mindering gebracht van het saldo) en rechtzetting van de inbreuk
  - 3de vaststelling: schrappen van het lidmaatschap gedurende een periode van 3 maand en rechtzetting van de inbreuk

art.7   Inbreuken.

 • Elke inbreuk op dit reglement zal worden bestraft door een passende maatregel, vast te leggen door de RvB.