tennis en padel @TCK, méér dan sporten alleen !!   Ontdek het hier ...

Interclub volwassenen

De interclubcompetitie voor volwassenen (va 16 jaar) is samen met je ploeg strijden tegen andere clubs en plezier beleven.
Wie wenst deel te nemen aan de interclubcompetitie vult het onderstaand formulier in of neemt contact op met de interclubverantwoordelijke Dirk Sennesael.  De ploegen moeten doorgegeven worden tegen 1 februari.  De interclubcompetitie voor volwassenen start na de Paasvakantie op dinsdag18 april.
Lees hier alles over het format van de interclubcompetitie voor volwassenen.

Speelmomenten

(opm: in het vet staan de gewijzigde speelmomenten)

  • Dinsdag 13u45 voor H70, DH60 en DD50
  • Donderdag 13u45 voor H65, DD60 en DH70
  • Vrijdag 13u45 voor DG50/60
  • Zaterdag 13u45 voor Dames, H35 en H45
  • Zondag 9u15 voor Heren
  • Zondag 13u45 voor H25, H55, H60, D25, D35, D45 en D55

Belangrijke documenten

Reglementen

1. Interclubreglement voorjaar volwassenen
2. Reglement Tennis Team Cup volwassenen
3. Jeugdinterclubreglement
4. 
Gewestelijke richtlijnen interclubcompetitie
5. Blanco formulier ploegensamenstelling
6. Ploegensamenstelling ingeven in Elit 2.0 (taak kapitein)

Ploegen, kalender, resultaten

7. Overzicht interclubploegen en ploegkapiteins
8. Jeugd: kalender per ploeg
9. Volwassenen: kalender per ploeg
10. Resultaten

Inschrijving interclub volwassenen

PLOEG INSCHRIJVEN
Ik ben ploegkapitein en wil mijn ploeg inschrijven.
Noteer hier de afdeling en de naam van de medespelers.

INDIVIDUEEL INSCHRIJVEN
Ik maak nog geen deel uit van een ploeg maar wens wel deel te nemen aan de interclubcompetitie.  Noteer voor welke ploeg je wenst in aanmerking te komen of geef je op als reserve.

Ik geef mij op als