tennis en padel @TCK, méér dan sporten alleen !!   Ontdek het hier ...

Winterlessen

De winterperiode loopt van zaterdag 2 oktober 2021 tot en met zondag 3 april 2022.  Aldus telt de winterperiode 22 lesweken: 20 lessen en 2h vrij spelen.

DOWNLOAD KALENDER   DOWNLOAD FLYER

 • Er kan elke dag training gevolgd worden.
 • Er wordt prioriteit gegeven aan TCK-leden die vorige winter les gevolgd hebben (behoud dag/uur) tot en met 9 september!
 • Nieuwe leerlingen kunnen een afspraak maken om hun niveau te bepalen.
 • Er is keuze uit groepstraining (taktiek en wedstrijdsituaties), les in kleine groep (techniek en snelheid) en individuele les (afhankelijk van de speler).
 • Enkel individuele lessen kunnen uitzonderlijk uitgesteld worden.  Bij afwezigheid van de trainer wordt een vervanger aangeduid.
 • De vermelden prijzen zijn inclusief terreinhuur en gebruik tennismateriaal.
 • Spelers die een Tennis Vlaanderen-aansluiting bezitten bij een andere tennisclub betalen een toeslag op de vermelde lesgelden.  De anderen worden geacht lid te zijn of te worden bij tennisclub Koksijde (zie algemene info Tennisschool).
 • Na bevestiging van het lesuur door de Tennisschool dient het lidgeld (of toeslag) betaald te worden op rekening van de tennisCLUB IBAN BE88 0016 9881 3641 én het lesgeld betaald te worden op rekening van de tennisSCHOOL  IBAN BE82 0003 8477 6768.
 • Speciaal: Kids die deelnemen aan de winterlessen zijn gratis ingeschreven in de Kidstoer.  Blauw en Rood gaat door op zondag 21 november om 14u, Oranje en Groen gaat door op zondag 20 februari om 14u.  Wie verhindert is om deel te nemen verwittigt tijdig de hoofdtrainer.

Tarieven wintertraining

 • groepstraining wit-blauw-rood: vanaf 5 spelers
 • groepstraining oranje-groen-geel-competitie-volwassenen: in kleine groep van 5 spelers of minder (prijs per speler afhankelijk van de grootte van de groep)
 • of groepstraining vanaf 6 spelers, meerdere terreinen, 1 trainer (max 4 spelers per terrein)
 • (tussen haakjes staat het bedrag van de toeslag voor niet-leden)
  wit-blauw-rood oranje-groen-geel-competitie volwassenen
(° 2005 of vroeger)
Groepstraining 180 (+20) 180 (+20) 200 (+30)
Les in kleine groep      
van 5 spelers   180 (+20) 200 (+30)
van 4 spelers   230 (+20) 250 (+30)
van 3 spelers   300 (+20) 330 (+30)
van 2 spelers   430 (+20) 480 (+30)
Individueel   850 (+20) 950 (+30)

 

Inschrijving

Wit-Blauw-Rood

(inclusief deelname Kidstoer Blauw en Rood op zo 21 november om 14u)

Oranje-Groen-Geel-competitie of volwassenen

(inclusief deelname aan Kidstoer Oranje en Groen op zo 20 februari om 14u)