tennis en padel @TCK, méér dan sporten alleen !!   Ontdek het hier ...

Clubhuis heropent op 8 juni

Geschreven door Stephan Wydooghe op zondag 7 juni 2020 in de categorie De club.

Clubhuis heropent op 8 juni

[UPDATE 07.06] [Extra Nieuwsbrief 07.06]

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 3 juni veel aandacht besteed aan de verdere heropstart van de sportsector en heropstart van de horeca.
Specifieke protocollen voor de sportsector moeten nog door de minister van Sport bekrachtigd worden. Deze worden verwacht in de loop van de week van 8 juni of later.

Voor het clubbestuur en de bartenders breken drukke tijden aan.  We proberen de versoepelingen zo snel als mogelijk in de praktijk te brengen.  Hier zullen we per thema de data mededelen wanneer de versoepelingen ingaan bij onze club.

 • Er kan opnieuw gebruik gemaakt worden van de indoorterreinen, en dit vanaf maandag 8 juni.  Vergeet je handen niet te ontsmetten vóór en na het tennissen.  De ontsmettingsgel hangt in de zaal, bij de deur, naast de schakelaars voor de verlichting.
  Intussen is gewerkt aan de verdere automatisatie om een terrein te reserveren.  Maar we gaan nog een stapje verder.
  Om begrijpelijke hygiënische redenen kan de reserveringscomputer op de club niet langer gebruikt worden door de leden.  Via de website of via de ClubApp Tennis Vlaanderen is het zeer eenvoudig om zelf een terrein te reserveren of om je saldo aan te vullen.  Binnenkort komt daar nog de online stortingen bij.
  Praktisch houdt dit in dat je de bartender niet meer aanspreekt om een terrein te reserveren of om je saldo op te laden.  Dit doe je dus zelf op je smartphone of thuis op je computer.
  De bartender zal enkel nog assistentie verlenen bij de minst jonge leden onder ons (65 jaar en ouder) die nog niet goed overweg kunnen met de terreinreservatie.  Zij zullen wel aangemoedigd worden om de terreinreservatie via de ClubApp of via de thuiscomputer aan te leren.
  Lees hier de algemene voorwaarden voor de terreinreservatie padel, outdoor- en indoortennis.
   
 • De cafetaria gaat opnieuw open vanaf maandag 8 juni, en dit na 87 dagen sluiting!
  Danielle, Anouschka en Wilfried zullen jullie met de beste zorgen bedienen.  De coronamaatregelen nopen ons een aantal zaken te herschikken.  Op die manier proberen we een maximale én betaalbare service te verlenen.  We rekenen hiervoor sterk op jullie medewerking.
  Lees hier de belangrijkste aandachtspunten!
 • Groen licht voor heropstart competitie.
  De komende dagen zal TVL in overleg met de minister van Sport en de bevoegde diensten bekijken op welke datum en onder welke voorwaarden de tennis- en padelcompetities (tornooien, interclub, recreatieve tornooitjes) opnieuw kunnen herstarten.
   
 • Sportkampen zijn toegestaan vanaf 1 juli, en dit in bubbels van max. 50 personen, met inbegrip van deelnemers en begeleiders.
  Specifieke richtlijnen hiervoor zullen nog volgen op basis van de meer gedetailleerde protocollen die nu verder gefinaliseerd worden door het kabinet van de minister van Sport.
   
 • Douches en kleedkamers blijven gesloten.
  Toiletten kunnen opnieuw gebruikt worden vanaf maandag 8 juni.
  Lees hier de specifieke richtlijnen.

 

[UPDATE 18.05] [Extra nieuwsbrief 18.05]

Boodschap van het Bestuur.
De versoepeling van de coronamaatregelen, beslist door de NVR van 13 mei, zorgt voor extra perspectieven binnen onze sportclub.  Zo kunnen de tennis- en padellessen weer opstarten en mag er opnieuw dubbelspel gespeeld worden, zij het onder strikte voorwaarden.  Neem deze voorwaarden aandachtig door.
Er is een grote verantwoordelijkheid weggelegd voor de 'meerderjarige toezichter'.  De 'meerderjarige toezichter', die geen trainer is, is de speler wiens naam als eerste voorkomt in de reservatie.  Een dubbelreservatie vereist altijd 4 namen.


[UPDATE 03.05]  [Extra nieuwsbrief 03.05]
Boodschap van het Bestuur.
Het is zover!  Er kan weer gesport worden in Tennis & Padelclub Koksijde vanaf 4 mei.  En daar zal iedereen ongetwijfeld enorm blij mee zijn.
Maar het is een uitdaging dat we met zijn allen de opgelegde regels strikt opvolgen.  Alleen op die manier kan gegarandeerd worden dat de versoepelde maatregelen niet vroegtijdig teruggeschroefd worden.
We rekenen dan ook op jullie burgerzin om ons en de andere TCK-leden hierin niet te ontgoochelen.  We willen benadrukken dat de gemeente Koksijde ons expliciet de toestemming gegeven heeft om beperkt open te gaan, op voorwaarde uiteraard dat we ons met zijn allen gedisciplineerd houden aan de richtlijnen, vooral de richtlijnen over social distancing (oa. minstens 1,5m afstand houden).
Laten we samen ons steentje bijdragen in de strijd tegen Corona!  En vooral, geniet van het spelletje!  We verzoeken jullie hier het volledige bericht aandachtig na te lezen!

Veel gestelde vragen in tijden van corona:

1. Waar kan ik zien of mijn clubabonnement al in orde is en of mijn lidgeld reeds betaald is?
2. 
Waar kan ik het attest voor de mutualiteit downloaden?
3. 
Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat nu?
4. 
Hoe kan ik mijn wachtwoord personaliseren?
Je ontdekt het hier.

5. Waar kan ik mijn saldo terugvinden?  Je ontdekt het hier.

6. Ik kan geen terrein reserveren.  Dit kan 2 redenen hebben.  Of je clubabonnement is nog niet in orde, of je hebt onvoldoende saldo op je account staan.  Klik hier hoe je je clubabonnement aanvraagt.

7. Ik woon niet in de politiezone Westkust maar mijn hoofdclub is wel TC Koksijde.  Wat nu?
De politie verricht op regelmatige basis controles aan de toegangswegen ifv niet-essentiële verplaatsingen.  Wie als TCK-lid in een gemeente woont buiten de politiezone Westkust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort) doet er best aan een bewijs van zijn lidmaatschap bij zich te hebben (zonder enige vorm van garantie dat de doorgang verleend wordt).
Je hebt 3 mogelijkheden:
1. Bij de verwerking van je clubabonnement heb je een mail ontvangen.  Bewaar die op je smartphone of druk deze mail af en steek die in je sportzak.
2. Je kunt het detail van je clubabonnement tonen op je smartphone (spelersdashboard website Tennis Vlaanderen) of hiervan een printscreen maken, afdrukken en in je sportzak steken.
3. Je kan ook "je profiel" op de ClubApp tonen.
 
PS: Er is geen enkele garantie dat "een gastspeler" toegang verleend wordt tot de politiezone Westkust.

 

 

[UPDATE 25.04]

 • De NVR besliste op vrijdag 24.04 een aantal bijkomende maatregelen waardoor de tennis- en padelsport een nieuwe start mag nemen vanaf maandag 04.05.  Zij het dan onder zeer strikte voorwaarden.  Die voorwaarden zullen volgende week concrete vorm krijgen.  In de loop van maandag pleegt Tennis Vlaanderen overleg met Sport Vlaanderen, op dinsdag is er overleg gepland tussen TCK en de gemeente Koksijde.  Daarna zullen we de do’s en de dont’s kennen voor de opstart “light”.  Intussen hebben we als club niet stilgezeten en zetten we volop in op het uitvoeren van de opgelegde infrastructurele maatregelen en wordt de online-terreinreservatiemodule geherconfigureerd.
 • Daarnaast rekenen we op jouw medewerking!  Enkelen onder jullie hebben hiervoor al de nodige actie ondernomen, maar het is belangrijk dat je je clubabonnement zo snel mogelijk in orde brengt.  Er zijn 3 voorwaarden om vanaf 4 mei opnieuw te kunnen sporten.  Ten eerste vraag je je clubabonnement aan, ten tweede stort je het verschuldigde clublidgeld op de TCK-rekening BE88 0016 9881 3641 (met vermelding LIDGELD) en ten derde zorg je ervoor dat je voldoende saldo op je account hebt staan om online te kunnen reserveren.  Alle info hierover kun je hier terugvinden.
 • Hoe je saldo aanvullen?
  In afwachting van de mogelijkheid "homebanking" stort je het benodigde bedrag op de TCK-rekening BE88 0016 9881 3641.  Dagelijks checken we deze rekening en zal je saldo aangevuld worden met het gestorte bedrag.  Mogelijke stortingen zijn: 10, 20, 40, 60, 80 of 100 euro.  Wel duidelijk de NAMEN en SALDO vermelden.
 • In de loop van volgende week volgt hier extra communicatie.

NUTTIGE WEBSITES:

Indien er nieuwe wendingen zijn, zullen wij jullie hierover tijdig informeren. We danken iedereen voor het begrip.