tennis en padel @TCK, méér dan sporten alleen !!   Ontdek het hier ...

Volwassenen

De interclubcompetitie is samen met je ploeg strijden tegen andere clubs en plezier beleven.  Wie wenst deel te nemen aan de interclubcompetitie vult het onderstaand formulier in of neemt contact op met de interclubverantwoordelijke Dirk Sennesael.  De ploegen moeten doorgegeven worden tegen 1 februari, individueel inschrijven kan tot eind mei.

Klik hier voor meer info.

Bericht aan de ploegkapiteins.

Richtlijnen gewestelijke interclub 2018
Blanco formulier ploegsamenstelling

 

Inschrijving interclub volwassenen

PLOEG INSCHRIJVEN
Ik ben ploegkapitein en wil mijn ploeg inschrijven.
Noteer hier de afdeling en de naam van de medespelers.

INDIVIDUEEL INSCHRIJVEN
Ik maak nog geen deel uit van een ploeg maar wens wel deel te nemen aan de interclubcompetitie.  Noteer voor welke ploeg je wenst in aanmerking te komen of geef je op als reserve.

Ik geef mij op als