tennis@TCK, méér dan tennis alleen !!   Ontdek het hier ...

Winterlessen

De winterperiode loopt van maandag 2 oktober 2017 tot en met zondag 1 april 2018.  BELANGRIJK: er zijn GEEN lessen tijdens de kerstvakantie en de krokusvakantie, behalve het eerste week-end van de herfst- en de paasvakantie.  Aldus telt de winterperiode 22 lesweken: 20 lessen en 2h vrij spelen.

DOWNLOAD KALENDER   DOWNLOAD FLYER

 • Er kan elke dag training gevolgd worden.
 • Er wordt prioriteit gegeven aan TCK-leden die vorige winter les gevolgd hebben (behoud dag/uur) tot en met 10 september!
 • Nieuwe leerlingen kunnen een afspraak maken om hun niveau te bepalen.
 • Er is keuze uit groepstraining (taktiek en wedstrijdsituaties), les in kleine groep (techniek en snelheid) en individuele les (afhankelijk van de speler).
 • Enkel individuele lessen kunnen uitzonderlijk uitgesteld worden.  Bij afwezigheid van de trainer wordt een vervanger aangeduid.
 • De vermelden prijzen zijn inclusief terreinhuur en gebruik tennismateriaal.
 • Spelers die een Tennis Vlaanderen-aansluiting bezitten bij een andere tennisclub betalen een toeslag op de vermelde lesgelden.  De anderen worden geacht lid te zijn of te worden bij tennisclub Koksijde (zie algemene info Tennisschool).
 • Na bevestiging van het lesuur door de Tennisschool dient het lidgeld (of toeslag) betaald te worden op rekening van de tennisCLUB IBAN BE88 0016 9881 3641 (nieuw nummer !!) én het lesgeld betaald te worden op rekening van de tennisSCHOOL  IBAN BE82 0003 8477 6768.

Tarieven wintertraining

 • groepstraining wit-blauw-rood: vanaf 5 spelers
 • groepstraining oranje-groen-geel-competitie-volwassenen: in kleine groep van 5 spelers of minder (prijs per speler afhankelijk van de grootte van de groep)
 • of groepstraining vanaf 6 spelers, meerdere terreinen, 1 trainer (max 4 spelers per terrein)
 • NIEUW voor de jeugd - conditietraining !!  Specifieke oefeningen ifv tennis: benenspel, motoriek, coördinatie, stabilisatie, ...  De conditietraining gebeurt in groep op woensdag en/of vrijdag.  De uurregeling is afhankelijk van je tennistraining.
 • (tussen haakjes staat het bedrag van de toeslag voor niet-leden)
  wit-blauw-rood oranje-groen-geel-competitie volwassenen
Groepstraining 175 (+20) 180 (+20) 200 (+30)
Les in kleine groep      
van 5 spelers   180 (+20) 200 (+30)
van 4 spelers   220 (+20) 250 (+30)
van 3 spelers   295 (+20) 325 (+30)
van 2 spelers   425 (+20) 475 (+30)
Individueel   14 jaar of jonger: 850 (+20)
15 of 16 jaar: 900 (+20)
950 (+30)
Conditietraining 95 95  

 

Inschrijving

Wit-Blauw-Rood

Oranje-Groen-Geel-competitie of volwassenen