tennis@TCK, méér dan tennis alleen !!   Ontdek het hier ...

Gastronomisch Indoor Koksijde

Doe mee aan de 6de editie van het Gastronomisch Indoor Dubbeltornooi Koksijde.
Er wordt getennist tijdens het weekend:
- vrijdagavond (21u30),
- zaterdag vanaf 13u30 (namiddag + avond)
- zondag vanaf 13u30 (namiddag).
Iedereen die aangesloten is bij Tennis Vlaanderen kan deelnemen (zowel TCK-leden als leden van andere clubs).

Nuttige data:

 • Vr 1 sept 2017 om 20u: infomoment
 • Vr 15 sept 2017: eerste speeldag
 • Zo 25 maart 2018: laatste speeldag
 • Vr 30 maart 2018 om 20u: prijsuitreiking en receptie

Tips om te onthouden:

• Contacteer je tegenspelers om wedstrijden te plannen.
• Boek pas je terrein NA akkoord van de tegenspelers (doe GEEN dubbele boeking).
• Een geplande wedstrijd = spelen !!! ... (desnoods met vervanging).
• Noteer de naam en het dubbelklassement van de vervanger op het scoreblad!
• Speel 50% van je wedstrijden vóór de kerstvakantie.
• Noteer de score op het scoreblad direct na het beëindigen van de wedstrijd!

Reglement

Inschrijvingen

 • De competitie wordt gespeeld met de dubbelklassementen en is voorbehouden voor leden van Tennis Vlaanderen (TCK-leden en leden van andere clubs) geboren in 2002 of vroeger (+ jeugd van 14 en 15 jaar met klassement vanaf C+30/1)
 • Reeksen:
       Dubbel Dames 15p - 45p
       Dubbel Heren 15p - 30p - 80p
       Dubbel Gemengd 15p - 30p - 60p
 • De reeksen worden samengesteld met de ploegen die hun inschrijving hebben bevestigd door betaling vóór zaterdag 26 augustus 2017. Laattijdig betalen kan dus uitsluiting tot gevolg hebben.
 • Het inschrijvingsgeld bedraagt per persoon 50 EUR (TCK-leden) of 60 EUR (spelers van een andere club) en mag gestort worden op de TCK-rekening BE88 0016 9881 3641.
 • Er kan ingeschreven worden in max. 2 reeksen (enkel voor de spelers die voldoende beschikbaar zijn).
 • Reeksen kunnen geschrapt of samengevoegd worden naargelang het aantal inschrijvingen.
 • Inschrijven kan enkel via de website.

Planning

 • Vrijdag 1 september om 20u wordt een infomoment voorzien in het clubhuis van TC Koksijde, waar één speler per deelnemende ploeg gewenst is om de eerste wedstrijden vast te leggen.
 • De ploegen dienen hun wedstrijden op deze webpagina ONLINE te plannen, en dit in onderling overleg.
  Dit kan op de PC van de club zelf, of van thuis uit (niet op tablet).
  Bij aanvang van het tornooi verschijnt de link naar de online-programmatie en ontvangt elke speler de inloggegevens.
 • Eenmaal een wedstrijd werd geboekt op de planning zijn aanpassingen NIET meer mogelijk, tenzij de nieuwe datum vroeger valt dan de reeds geplande datum én mits akkoord van de tegenspelers én van de GIK-werkgroep.
 • Naast de planning kun je ook alle contactgegevens terugvinden van de spelers en reservespelers, kun je de rangschikking raadplegen en kun je je gespeelde wedstrijden (incl uitslag) filteren en opvragen.
 • Vanaf 26/02/2018 kan de werkgroep de op dat moment nog niet geplande wedstrijden zelf plannen (mits maximaal rekening te houden met de beschikbaarheid van de ploegen).

Wedstrijden

 • Ploegen die niet kunnen aantreden 15 min. na het geplande aanvangsuur kunnen een W.O. veroorzaken.
 • Tevens moet men melden wanneer er met vervanging wordt gespeeld en bij aankomst in de club de naam + dubbelklassement noteren op het scoreblad.
 • Er wordt gespeeld in poules naar 2 winnende sets volgens de reglementen van Tennis Vlaanderen.
 • Bij gelijke stand (1-1) wordt de beslissende derde set vervangen door een tiebreak naar 10 punten met 2 punten verschil.  Na de wedstrijd noteren de spelers zelf de winnaar en de uitslag op het planningsschema.
 • Een ploeg die een WO veroorzaakt verliest de wedstrijd met tweemaal 6-0.
 • Alle resultaten van ploegen die 3 WO's of FF's veroorzaken worden "geneutraliseerd"  Alle scores van die ploeg worden genoteerd als 6/0 6/0 verlies.
 • Alle wedstrijden worden gespeeld tijdens de voorziene periode, op de binnenterreinen van TC Koksijde op vrijdagavond (3 terreinen om 21u30), zaterdag (2 terreinen om 13u30 en 15u / 4 terreinen om 16u30, 18u, 19u30) en zondag (4 terreinen om 13u30, 15u en 16u30) (op bepaalde dagen kan van de hierboven vermelde regeling worden afgeweken).
 • Per reeks wordt er gespeeld in poules van max. 11 ploegen.  Als ploeg heb je minstens recht op 10 speelmomenten van anderhalf uur.  Kleinere poules die geen 10 wedstrijden genereren, krijgen een aantal vrije speelbeurten van anderhalf uur, zodat iedere deelnemende ploeg minstens 10 speelmomenten bekomt.

Rangschikking

 • De rangschikking wordt opgemaakt volgens  1) gewonnen wedstrijden  2) gespeelde wedstrijden  3) saldo gewonnen-verloren sets  4) saldo gewonnen-verloren games  5) de onderlinge ontmoeting(en).

Vervangingen

 • In geval van ziekte, kwetsuur of andere dringende reden mag een speler met een vervanger spelen.
  Bij de vervanger geldt steeds het dubbelklassement op het moment van de vervanging.
  De vervanger mag met haar/zijn nieuw dubbelklassement niet méér punten hebben dan het "oude" dubbelklassement van de speler die zij/hij vervangt.
 • Per wedstrijd is slechts één vervanging toegestaan per ploeg.
 • De spelers van een ploeg die aanvangen in september mogen ondanks stijging van klassement hun wedstrijden verder spelen met hun vaste partner.
 • Men mag zich niet laten vervangen door een speler die (in een andere ploeg) in dezelfde reeks speelt.

Allerlei

 • Noch de organisatie noch de eigenaars van het complex noch de uitbaters zijn verantwoordelijk voor ongevallen voor, gedurende of na de wedstrijden of tijdens verplaatsing naar of terug van de wedstrijden.
 • Ploegen die meer dan één W.O. veroorzaken, verliezen hun voorrang bij inschrijving voor de volgende competitie.
 • Bij betwistingen is alleen de organisatie bevoegd om te beslissen.
 • Op onsportief gedrag t.o.v. tegenstrevers of organisatie kan uitsluiting volgen.

Eindresultaat competitie 2017