tennis en padel @TCK, méér dan sporten alleen !!   Ontdek het hier ...

Zomerverhuring LOS UUR

Tarieven

De zomerverhuring loopt van 31 maart tot en met 30 september.
In deze periode geldt enkel losse verhuring, de formule "vast uur" wordt niet toegepast.

tarief LOS UUR periode 1 april tot en met 30 september
TCK-lid vanaf 1 april niet TCK-lid
EUR reserveren via EUR reserveren via
outdoor dal 1,25 zelf via PC 7,5 bartender
piek 1,25 zelf via PC 7,5 bartender
indoor (*) dal 3 bartender 9 bartender
piek 3 bartender 9 bartender
(de vermelde tarieven zijn prijs voor een half terrein en voor 1 uur)

Hoe reserveren ?

Je maakt gebruik van de tool Terreinreservatie.  Het is zeer eenvoudig in gebruik en snel aan te leren.
Wat heb je nodig om in te loggen?  Je
lidnummer (federatienummer) en je wachtwoord dewelke je gebruikt om in te loggen op de website van Tennis Vlaanderen.

Je toegang tot de tool Terreinreservatie wordt pas geactiveerd als je je clubabonnement betaald hebt.  Na activatie dien je ook nog speelbeurten (per 10) aan te kopen aan de bar.  Je betaalt hiervoor 12,5 € voor 10 beurten.

Je opent de tool Terreinreservatie via de knop hiernaast "Reserveer je terrein online!!".
Klik hier voor een beknopte handleiding.
Neem even de tijd om dit na te lezen.  Heb je dan nog vragen, stuur een mail naar de secretaris.

Weet dat:
- Een terrein kan maar 7 dagen op voorhand gereserveerd worden.

- Als je niet kunt spelen omwille van de regen, dan moet je zelf de reservatie verwijderen.  Een reservatie kan verwijderd worden tot 5 min na het startuur.
- Een reservatie met een bezoeker kan enkel uitgevoerd worden door de bartender.

Klik hier voor een uitgebreide handleiding van de tool Terreinreservatie.

Case1: een outdoorterrein reserveren

 • Een TCK-lid gebruikt 1 beurt van 1,25 EUR voor een half terrein voor 1 uur.  Hiervoor koop je 10 beurten voor 12,5 EUR bij de bartender.  De bartender registreert de beurten in de tool Terreinreservatie.
 • Een niet-TCK-lid betaalt 7,5 EUR voor een half terrein voor 1 uur.  De reservatie gebeurt in het clubhuis door de bartender en is pas volledig als dit bedrag cash betaald wordt aan de bar vóór het spelen. 
 • Combinatie TCK-lid met een niet-TCK-lid.
  - Wanneer een TCK-lid speelt met een niet-TCK-lid, dan kan dit enkel gereserveerd worden door de bartender.  Het saldo van de speelbeurten van het TCK-lid wordt verminderd met 1, terwijl het niet-TCK-lid 7,5 EUR betaald.
  - Dezelfde redenering geldt wanneer 2 TCK-leden spelen met 2 niet-TCK-leden.  Het saldo van de speelbeurten van één van de TCK-leden wordt verminderd met 1, terwijl de niet-TCK-leden samen 7,5 EUR betalen.
  - Wanneer 3 TCK-leden op regelmatige basis spelen met een niet-TCK-lid, dan wordt dit niet-TCK-lid vriendelijk verzocht om zich lid te maken van onze club.  Zoniet moet er telkens 7,5 EUR betaald worden voor de helft van het terrein.

Case2: een indoorterrein reserveren

 • (*) Een indoorterrein kan enkel en alleen gereserveerd worden als het regent of als alle outdoorterreinen bezet zijn.
 • Enkel de baruitbater kan een indoorterrein reserveren (de reservatie van een indoorterrein kan niet gebeuren via de 10-beurten).
 • Er dient cash betaald te worden voor een indoorterrein.  
 • Tarieven indoorterrein in de zomerperiode (ongeacht piek- of daluur):
  - alleen TCK-leden: 2x 3 EUR per terrein = 6 EUR
  - alleen niet-TCK-leden: 2x 9 EUR per terrein = 18 EUR
  - combinatie TCK-leden en niet-TCK-leden: 1x 3 EUR en 1x 9 EUR per terrein = 12 EUR

Regeling transfert van outdoor naar indoor bij regenweer

De regeling van de transfert van outdoor naar indoor bij regenweer wordt geregeld door de bartender en gebeurt in de volgende volgorde:
- er wordt voorrang verleend aan de clubtornooien, interclub, tennisschool en -stages, ...
- daarna volgen de dubbels
- en daarna de enkels
Indien er op een bepaald uur onvoldoende vrije indoorterreinen zijn, mag er eventueel op een later uur diezelfde dag gespeeld worden.
Voor reservaties die al meer dan 30 minuten buiten hebben gespeeld, vervalt het recht op een transfert naar de indoorterreinen.