tennis en padel @TCK, méér dan sporten alleen !!   Ontdek het hier ...

Winterverhuring LOS UUR

De winterverhuring loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.

tarief LOS UUR periode 1 oktober tot en met 31 maart
TCK-lid vanaf 1 april TCK-lid vanaf 1 oktober niet TCK-lid
EUR reserveren via EUR reserveren via EUR reserveren via
outdoor (*) dal 1,25 PC 1,25 PC 7,5 bar
piek 1,25 PC 1,25 PC 7,5 bar
indoor middag 6 bar 6 bar 6 bar
dal 7,5 bar 7,5 bar 7,5 bar
piek 9 bar 9 bar 9 bar
piek (21u30) 11 bar 11 bar 11 bar
(De vermelde tarieven zijn prijs per uur en voor een half veld - zie overzicht)
Piek (21u30 in de week): prijs per 1,5 uur en voor een half veld.

Indoor

 • De reservatie van een indoorterrein kan NIET via de 10-beurten uitgevoerd worden.  Er dient cash betaald te worden voor een indoorterrein.  Enkel de baruitbaters kunnen een indoorterrein reserveren.
 • Tarieven indoorterrein in de winterperiode (ongeacht TCK-lid of niet TCK-lid):
  - daluur: 15 EUR per terrein
  - middaguur in de week: 12 EUR per terrein
  - piekuur: 18 EUR per terrein
  - piekuur 21h30 (enkel in de week en anderhalf uur spelen): 22 EUR per terrein
 • De indoortennisvelden kunnen gehuurd worden vanaf 9u30 tot en met 21u30 (spelen tot 23u).
  Weekdagen:
  - daluren: reserveren van 9u30 tot 16u30 (spelen tot 17u30)
  - middaguren: reserveren om 11u30, 12u30 en 13u30 (spelen tot 14u30)
  - piekuren: reserveren van 17u30 tot 21u30 (spelen tot 23u = 1,5 uur!)
  Week-ends:
  - piekuren: reserveren van 9u30 tot 12u30 (spelen tot 13u30)
  - daluren op zaterdag: reserveren van 13u30 tot 20u30 (spelen tot 21u30)
  - daluren op zondag: reserveren van 13u30 tot 17u30 (spelen tot 18u30)

Outdoor

 • (*) Een outdoorveld kan gereserveerd worden zolang de tennisnetten nog aanwezig zijn.  Het bestuur beslist wanneer de tennisnetten worden weggenomen.
 • Een TCK-lid betaalt 1,25 EUR voor een half terrein voor 1 uur.  Hiervoor koop je 10 beurten aan de bar voor 12,5 EUR, dewelke geregistreerd worden in de reserveringscomputer.
 • PC.  Een TCK-lid kan van thuis uit een terrein reserveren via de PC.  In de rechterkolom hiernaast  (RESERVEER UW TERREIN ONLINE !!!) vind je de link naar de online reservering terug.  
 • Een niet-TCK-lid betaalt 7,5 EUR voor een half terrein voor 1 uur.  De reservatie is pas volledig als dit bedrag cash betaald werd aan de bar vóór het spelen. 
 • Combinatie TCK-lid met een niet-TCK-lid.
  Wanneer een TCK-lid speelt met een niet-TCK-lid, dan kan dit enkel gereserveerd worden aan de bar.  Het saldo van de speelbeurten van het TCK-lid wordt verminderd met 1, terwijl het niet-TCK-lid 7,5 EUR betaald.
  Dezelfde redenering geldt wanneer 2 TCK-leden spelen met 2 niet-TCK-leden.  Het saldo van de speelbeurten van één van de TCK-leden wordt verminderd met 1, terwijl de niet-TCK-leden samen 7,5 EUR betalen.
  Wanneer 3 TCK-leden op regelmatige basis spelen met een niet-TCK-lid, dan wordt dit niet-TCK-lid vriendelijk verzocht om zich lid te maken van onze club.  Zoniet moet er telkens 7,5 EUR betaald worden voor de helft van het terrrein.