Jeugdinterclub

De jeugdinterclubcompetitie is samen met je ploeg strijden tegen andere clubs en plezier beleven.
Wil je deelnemen aan de jeugdinterclubcompetitie, neem dan contact op met de interclubverantwoordelijke Dirk Sennesael of met de hoofdtrainer Pascal Huysmans.
De jeugdinterclubcompetitie start na de Paasvakantie op woensdag 22 april en loopt tot eind juni.
Lees hier alles over het format van de jeugdinterclubcompetitie

Weetjes over de jeugdinterclub 2020

  • Nieuw! We voorzien in 2020 een extra aanbod voor de 16- en 17-jarigen (U17)! Er worden 2 afdelingen voorzien: tot 10 punten en tot 30 punten samen.
  • Iedereen vanaf 16 jaar kan vrij deelnemen aan de volwassen interclub. Spelers behorend tot U13 kunnen deelnemen indien ze 30 punten of hoger geklasseerd zijn, spelers behorend tot U15 kunnen deelnemen indien ze 15 punten of hoger geklasseerd zijn.  Contacteer je trainer voor meer info.

Belangrijke documenten

1. Interclubreglement volwassenen
2. JeugdInterclubreglement
3. 
Gewestelijke richtlijnen interclubcompetitie
4. Blanco formulier ploegensamenstelling
5. Overzicht interclubploegen en ploegkapiteins
6. Kalenderoverzicht  [versie 5.03.20  21/00]
7. Resultaten

FairPlay-charter voor jeugdinterclubspelers

Wees op tijd voor je ontmoeting (15' voor aanvang)

Respecteer de planning en zorg ervoor dat je steeds 15 minuten voor aanvang van de ontmoeting aanwezig bent.  Op tijd komen getuigt ook van respect voor je tegenstander en de interclubleider die ervoor zorgt dat je op tijd aan je match kan beginnen.

Zorg dat je steeds je identiteitskaart bij je hebt als je interclub speelt

Alles wordt toch elektronisch bijgehouden?  Ja, maar ... de interclubleider kan op die manier je identiteit controleren.

Tijdens een interclubmatch mag enkel de coach op de spelersbank raad geven aan de speler

Enkel de coach die op het formulier pleogensamenstelling is vermeld, mag op de spelersbank plaatsnemen.  Hij mag enkel advies geven tijdens de rustperiode na elke set (setbreak) en ook tijdens elke kantwissel, met uitzondering van de kantwissel tijdens een tiebreak.  Kan enkel een officiele coach zijn vanaf het niveau "initiator" (geen papa of mama meer).

Je hebt 5 minuten opwarmingstijd

Om het strakke schema te volgen, is de opwarmingstijd beperkt tot 5 minuten.  Komt je tennismotor iets trager op gang ?  Dan kan je vooraf in je eigen club inslaan.  Echte diesels lopen de ochtend van hun match uiteraard een halve marathon.

Respecteer je tegenstander

Behandel je tegenstander zoals je zelf zou willen behandeld worden: sportief én boordevol 'tennisgoesting'.

Roep de score duidelijk af en vermijd zo discussies

Een eeuwenoude tenniswijsheid luidt als volgt: "waar men goed articuleert, wordt minder over de score gedebatteerd".  Oefen je "mompeliaans" dus ver weg van het terrein.

Respecteer de interclubleider

Deze vrijwilligers (!) doen hun uiterste best om de interclubontmoeting in goede banen te leiden.  Zij doen dit onbezoldigd én in hun vrije tijd, toon waardering voor hun inspanningen.  Mocht je een opmerking hebben over een beslissing, blijft tactvol en positief.  Net als zij.

Wees sportief voor beide partijen

Ouders, vrienden of kennissen, het maakt niet uit: sportieve supporters zijn meer dan welkom.  Applaus voor mooie punten van beide spelers maakt de match nóg leuker om bij te wonen.

Interclub is in de eerste plaats bedoeld ...

als een gezellige dag samen met je vrienden, al wil je natuurlijk liefst winnen ...