tennis en padel @TCK, méér dan sporten alleen !!   Ontdek het hier ...

Interclub volwassenen

De interclubcompetitie voor volwassenen is samen met je ploeg strijden tegen andere clubs en plezier beleven.
Wie wenst deel te nemen aan de interclubcompetitie vult het onderstaand formulier in of neemt contact op met de interclubverantwoordelijke Dirk Sennesael.  De ploegen moeten doorgegeven worden tegen 1 februari, individueel inschrijven kan tot eind mei.
Lees hier alles over het format van de interclubcompetitie voor volwassenen.

Belangrijke documenten

1. Interclubreglement
2. JeugdInterclubreglement
3. 
Gewestelijke richtlijnen interclubcompetitie
4. Blanco formulier ploegensamenstelling
5. Overzicht interclubploegen en ploegkapiteins
6. Kalenderoverzicht  [versie 28/06 22:00]
7. Resultaten

Nieuwe klassementen

Het klassement N.G. verdwijnt in 2019 en wordt vervangen door een extra klassement « 3 waardepunten ».  Daardoor wordt de minimumgrens van de laagste afdeling aangepast van 20 punten (zijnde 4 keer 5 punten) naar 12 punten (zijnde 4 keer 3 punten).  De minimumgrenzen van de andere afdelingen worden aangepast zodat ze aansluiten op de maximumgrenzen.  De maximumgrenzen blijven gelijk.
Bekijk hier de tennisklassementen 2019.

Gewijzigde speelmomenten

Om meer eenvormigheid tussen de verschillende gewesten te bekomen, zijn de speelmomenten van sommige reeksen gewijzigd ten opzichte van vorig jaar :
- Dubbel Gemengd 50/60 : op vrijdag ipv maandag in 2018
- Dubbel Dames 60 : op donderdag ipv op vrijdag in 2018
- Dubbel Heren 70 : op donderdag ipv op vrijdag in 2018
- Dames 55 : op zondag ipv op donderdag in 2018

Inschrijving interclub volwassenen

PLOEG INSCHRIJVEN
Ik ben ploegkapitein en wil mijn ploeg inschrijven.
Noteer hier de afdeling en de naam van de medespelers.

INDIVIDUEEL INSCHRIJVEN
Ik maak nog geen deel uit van een ploeg maar wens wel deel te nemen aan de interclubcompetitie.  Noteer voor welke ploeg je wenst in aanmerking te komen of geef je op als reserve.

Ik geef mij op als