tennis@TCK, méér dan tennis alleen !!   Ontdek het hier ...

Interclub volwassenen

De interclubcompetitie voor volwassenen is samen met je ploeg strijden tegen andere clubs en plezier beleven.
Wie wenst deel te nemen aan de interclubcompetitie vult het onderstaand formulier in of neemt contact op met de interclubverantwoordelijke Dirk Sennesael.  De ploegen moeten doorgegeven worden tegen 1 februari, individueel inschrijven kan tot eind mei.
Lees hier alles over het format van de interclubcompetitie voor volwassenen.

Nieuwe klassementen

Het klassement N.G. verdwijnt in 2019 en wordt vervangen door een extra klassement « 3 waardepunten ».  Daardoor wordt de minimumgrens van de laagste afdeling aangepast van 20 punten (zijnde 4 keer 5 punten) naar 12 punten (zijnde 4 keer 3 punten).  De minimumgrenzen van de andere afdelingen worden aangepast zodat ze aansluiten op de maximumgrenzen.  De maximumgrenzen blijven gelijk.

Inschrijving interclub volwassenen

PLOEG INSCHRIJVEN
Ik ben ploegkapitein en wil mijn ploeg inschrijven.
Noteer hier de afdeling en de naam van de medespelers.

INDIVIDUEEL INSCHRIJVEN
Ik maak nog geen deel uit van een ploeg maar wens wel deel te nemen aan de interclubcompetitie.  Noteer voor welke ploeg je wenst in aanmerking te komen of geef je op als reserve.

Ik geef mij op als