tennis en padel @TCK, méér dan sporten alleen !!   Ontdek het hier ...

Interclub volwassenen

De interclubcompetitie voor volwassenen is samen met je ploeg strijden tegen andere clubs en plezier beleven.
Wie wenst deel te nemen aan de interclubcompetitie vult het onderstaand formulier in of neemt contact op met de interclubverantwoordelijke Dirk Sennesael.  De ploegen moeten doorgegeven worden tegen 1 februari, individueel inschrijven kan tot 15 juni.  De interclubcompetitie voor volwassenen start op dinsdag 21 april.
Lees hier alles over het format van de interclubcompetitie voor volwassenen.

Belangrijke documenten

1. Interclubreglement volwassenen
2. JeugdInterclubreglement
3. 
Gewestelijke richtlijnen interclubcompetitie
4. Blanco formulier ploegensamenstelling
5. Overzicht interclubploegen en ploegkapiteins
6. Kalenderoverzicht  [versie 5.03.20  21/00]
7. Resultaten

Gewijzigde speelmomenten

Om meer eenvormigheid tussen de verschillende gewesten te bekomen, zijn de speelmomenten van sommige reeksen gewijzigd ten opzichte van vorig jaar :
- Dames 25: op zaterdag, Dames 25 intergewestelijk op zondag
- Dames 55  op donderdag ipv zondag

Inschrijving interclub volwassenen

PLOEG INSCHRIJVEN
Ik ben ploegkapitein en wil mijn ploeg inschrijven.
Noteer hier de afdeling en de naam van de medespelers.

INDIVIDUEEL INSCHRIJVEN
Ik maak nog geen deel uit van een ploeg maar wens wel deel te nemen aan de interclubcompetitie.  Noteer voor welke ploeg je wenst in aanmerking te komen of geef je op als reserve.

Ik geef mij op als