tennis en padel @TCK, méér dan sporten alleen !!   Ontdek het hier ...

Infrastructuur

Tennisclub Koksijde beschikt over 7 buitenvelden (gravel), 4 binnenvelden (Courtsol Pro) en 3 dubbel padelterreinen.  Daarnaast is er een kleedkamer voor girls en eentje voor boys, en 2 kleedkamers met 4 douches respectievelijk voor dames en voor heren.  Op het verdiep, dat toegankelijk is met een lift, situeert zich de gezellige bar, het secretariaat, een vergaderzaal en een pooltafel.

Code van goed gedrag in onze tennisclub.

art.1   Iedere tennisspeler is verondersteld het reglement te kennen en stipt na te leven.

art.2   Tennisschoenen aangepast aan de ondergrond.

 • Op de buitenvelden worden TENNISschoenen gebruikt die geen putten maken.
 • Op de binnenvelden worden propere TENNISschoenen gebruikt die geen zwarte lijnen nalaten op de tennisvloer.  Dus geen loopschoenen of andere sportschoenen gebruiken.  Loopschoenen bevatten carbon in de zool, welke zwarte lijnen nalaat op de sportvloer.  Daar zal streng op worden toegezien.  Nooit zal toegestaan worden dat met gravel besmeurde tennisschoenen gebruikt worden in de zaal.  Er worden aangeraden een tweede paar tennisschoenen aan te schaffen voor binnen.
 • De leden van de RvB, de baruitbater of de door de RvB aangestelde personen zijn gemachtigd de zaalsportschoenen te controleren en de overtreders de toegang tot de sportvloer te verbieden.  Dit kan ook wanneer de trainingen of wedstrijden reeds bezig zijn.

art.3   Beëindigen van het tennisspel.

 • De tennissers staken het tennisspel 5 minuten voor het beëindigen van het tennisuur.  De zaal wordt pas betreden door de volgende spelers 2 minuten voor aanvang van het uur.

art.4   Geen drank noch kauwgom in de zaal.

 • Alle drankverbruik geschiedt in de cafetaria.  Enkel water uit plastiek flessen wordt toegestaan in de tenniszaal.
 • Kauwgom wordt niet toegestaan in de zaal.  Vóór het betreden van de zaal wordt de kauwgom in de vuilnisbak geworpen.

art.5   Netheid en schade aan de infrastructuur

 • De tennishal en alle daarbij horende lokalen dienen rein gehouden te worden.  Papier en afval moet in de daartoe bestemde afvalbakjes gedeponeerd worden.
 • Het is verboden om de cafetaria te betreden met met gravel besmeurde schoenen.  Een paar propere schoenen is de boodschap (of schoenen uitdoen)!
 • Het is verboden te roken in het volledige tenniscomplex.
 • Dieren worden niet toegelaten in het tenniscomplex.
 • Gebruikers van de tennisvelden, kleedkamers en sanitair zijn verantwoordelijk voor elke schade die door henzelf werd veroorzaakt.  De gebruikers moeten elke schade onmiddellijk melden aan de baruitbater of iemand van de RvB.  De schade zal door de club hersteld worden en de kosten zullen aangerekend worden aan de gebruiker.

art.6   Inbreuken.

 • Elke inbreuk op dit reglement zal worden bestraft door een passende maatregel, vast te leggen door de RvB.